ÜDVÖZÖLJÜK WEBOLDALUNKON

1 Euro = 386 Ft
MINIMÁLTÓL A LUXUSIG, CSALÁDI HÁZTÓL A VILLÁIG, MINDENT EGY HELYEN BETTYTŐL!
-
1 Euro = 386 Ft

Új építésű lakások 5%-os Áfa és adó-visszatérítés


2016-11-16

Mire vonatkozik a kedvezményes 5%-os új lakás áfa kulcs?

2016. január 1-je után megvalósuló új lakásértékesítések esetén alkalmazható alapvetően az 5%-os áfa kulcs. Új lakásnak a 0-2 éves lakás minősül, amelynek a használatba vételi engedélyét ebben az időtartamban adták ki. Ki kell hangsúlyozni, hogy kizárólag az új lakásra vonatkozik az 5%-os kedvezményes áfa mérték.

2016. január 1-jétől 5%-os áfa terheli azt a szolgáltatást, amely során építési-szerelési munkával létrehozott, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzendő ingatlan átadása a jogosultnak valósul meg, és ez akkor is fennáll, ha a teljesítéshez szükséges anyagokat és egyéb termékeket a jogosult bocsátotta rendelkezésre.

A telek értékesítése továbbra is 27%-os mértékű áfa alá esik, azonban ha az építtető cég tulajdonában van a telek és rá a törvénynek megfelelő új lakóingatlant épít és így értékesíti a vevők felé, akkor az értékesítésre 5%-os adómérték vonatkozik.

További feltételek:

Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. rész 50-51. pontjai alapján – az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén – az 5%-os adómérték olyan lakóingatlanok, lakások esetében alkalmazható, amelyek összes hasznos alapterülete

  • többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított lakás esetében legfeljebb 150 négyzetméter
  • egylakásos lakóingatlan esetében legfeljebb 300 négyzetméter.

Mi az irányadó a 2015-ben megkötött szerződésekre?

A 2015-ben megkötött szerződések tekintetében, mellyel kapcsolatban a tényleges teljesítés még nem történt meg, módosításra szorulnak az áfa különbözet (27% – 5%) rendezése miatt. Ezt bármelyik fél kezdeményezheti.

Új lakás áfa – mi a helyzet a korábbi részteljesítésekkel?

A 2015-ben végbe ment részteljesítésekre 27%-os áfa mérték vonatkozik, a 2016. január 1-jét követően bekövetkezett vagy bekövetkező részteljesítésekre esetén az új lakás áfa 5%-os mértéke vonatkozik, feltéve, hogy a feltételeknek megfelel.

Mit jelent az adó-visszatérítés?

A legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű összkomfortos lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű összkomfortos egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa adó-visszatérítési támogatást igényelhet.

Az adó-visszatérítési támogatás a költségekre egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, legkésőbb 2019. december 31-ig igényelhető.

Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint a lakás vagy lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.

Adó-visszatérítési támogatás esetén az igénylő építő vagy építtető a kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy nem kötött vagy az építési munkák befejezéséig nem köt olyan kivitelezési szerződést, amely alapján a vállalkozó az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas lakás vagy lakóépület felépítésére és igénylő részére történő átadására köteles. Ezzel kapcsolatosan a Nemzetgazdasági Minisztérium az illetékes.

BETTY INGATLANIRODA

E-mail:

betty.ingatlan@t-online.hu bettyingatlan@bettyingatlan.hu

Telefon:

+36 20 9387 318

Fax: