ÜDVÖZÖLJÜK WEBOLDALUNKON

1 Euro = 386 Ft
MINIMÁLTÓL A LUXUSIG, CSALÁDI HÁZTÓL A VILLÁIG, MINDENT EGY HELYEN BETTYTŐL!
-
1 Euro = 386 Ft

Módosultak az energetikai követelmények


2018-08-16

EGYES ÉPÜLETEK HATÁROLÓ SZERKEZETEIRE MEGSZŰNT A KÖZVETLEN KÖVETELMÉNY 

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet új bekezdése rögzíti, hogy a TNM rendelet 5. számú melléklet I. része szerinti határoló szerkezetekre vonatkozó követelményt nem kell alkalmazni egyes meghatározott mezőgazdasági épületekre, műhelyekre, vagy ipari területen lévő technológiai épületekre. Az 5. melléklet I. részében rögzített követelményt nem kell alkalmazni nem lakás céljára használt mezőgazdasági épületre, műhelyre, vagy ipari területen lévő technológiai épületre, ha nincs benne fűtés, vagy annak fűtésienergia-szükségletét kizárólag geotermális forrásból, vagy kapcsolt energiatermeléssel oldják meg [5/2018. (III. 12.) MvM rend. 4. § (1) bek.; 7/2006. (V. 24.) TNM rend. 6. § (9) bek.].

A változás az energetikai követelmények első szintjén nem támaszt követelményeket ezen épületek határoló-szerkezeteivel szemben. Különösen kedvező változás ez a padlószerkezet szempontjából, mert így az ipari padló kialakítható a padlószerkezet teljes felülete alatt elhelyezett hőszigetelés nélkül, amennyiben az épület a további két energetikai követelményszintnek megfelel (fajlagos hőveszteségtényező, összesített energetikai jellemző). Ezáltal tartószerkezetileg kedvezőbb és költséghatékonyabb szerkezet építhető, ami ezeknél az épületfelhasználásoknál kiemelten fontos.

A továbbiakban is vonatkozik ezen épületekre az energetikai követelmények második és harmadik szintje, így a határoló szerkezetekre ezeken keresztül csak közvetve van követelmény. Eszerint előfordulhat, hogy a fajlagos hőveszteség-tényezőre vonatkozó követelmény csak úgy teljesíthető, hogy az egyik szerkezet gyengébb energetikai minősége miatt az épület többi szerkezetében készül kompenzáció (például gyengén hőszigetelt padló esetén vastagabb hőszigetelés készül a falszerkezetben).

Várhatóan könnyen teljesíthető a harmadik követelményszint, mivel a geotermikus energiaforrás primer energia átalakítási szorzója 0, ami az összesített energetikai jellemzőt nagy mértékben csökkenti. Megújuló kapcsolt hőtermelés esetén 0,50 szorzó érhető el [7/2006. (V. 24.) TNM rend. 3. melléklet V. rész].

Mivel a jogszabály-módosítással érintett épületek a 7/2006. TNM rendelet szigorú előírásai alól kedvezményben részesülnek, feltételezhető, hogy a módosítás a geotermális forrásból és kapcsolt energiatermelésből származó energiafelhasználás ösztönzését szolgálja a CO2 kibocsátás csökkentése érdekében.

 

HATÁLYÁT VESZTETTE AZ ALAP KÖVETELMÉNYSZINT

2018. március 13-tól hatályát vesztette a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 1. melléklet I., II. és III. része [5/2018. (III. 12.) MvM rend. 4. § (2) bek.; 7/2006. (V. 24.) TNM rend. 1. melléklet I., II. és III. rész]. A hatályon kívül helyezett részek az Alap követelményszint követelményértékeit tartalmazták:
I. A hőátbocsátási tényező követelményértékei (Alap szint)
II. A fajlagos hőveszteségtényezőre vonatkozó követelményértékek (Alap szint)
III. Az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelményértékek (Alap szint)

Az Alap követelményszintet valószínűleg azért törölték a rendeletből, mert 2018. január 1-től minden új és meglévő (jogszabály szerinti építési munkával érintett) épületnek meg kell felelni a magasabb szintű Költségoptimalizált követelményszintnek, vagy a közel nulla követelményszint követelményeinek. Erről részletesen olvashat az „Épületek energetikai követelményei (2018. év)” című tájékoztatónkban.

Az épületek energetikai jellemzőit 2018. március 13-tól - a törölt részek helyett - a TNM rendelet alábbi részei alapján kell meghatározni:
- Költségoptimalizált követelményszint: TNM rendelet 5. számú melléklet I., II., III.
- Közel nulla energiaigény követelményszint: TNM rendelet 6. számú melléklet I., II., III.

Az Alap követelményszint TNM rendeletből való törlése felvetheti azt a kérdést, hogy alkalmazható-e az 1. melléklet 2018. január 1. előtt benyújtott, folyamatban lévő engedélyezési eljárásokban. Az Alap követelményszint véleményem szerint alkalmazható, ha az építési engedély iránti kérelem beadáskor az Alap követelményszint vonatkozott az épületre és az épület használatbavétele megtörténik az épület funkciója szerinti KNE (közel nulla energiaigény) határnapig [7/2006. (V. 24.) TNM rend. 6. §].

Az 1. melléklet törlése nincs hatással a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti energetikai tanúsítványok elkészítésére, mert a besoroláshoz felhasznált referenciaértéket 2016. január 1. óta a TNM rendelet 6. melléklet III. része alapján kell kiállítani [176/2008. (VI. 30.) Korm. rend. 4. § (7) bek.].

forrás: www.epitesjog.hu

BETTY INGATLANIRODA

E-mail:

betty.ingatlan@t-online.hu bettyingatlan@bettyingatlan.hu

Telefon:

+36 20 9387 318

Fax: